Som kunde har du alltid 14 dagers returrett etter kontakt. Det betyr at hvis du kjøper et produkt over Internett, har du muligheten til å heve kjøpet innen 14 dager. Tilbaketrekningsperioden begynner å løpe fra den datoen du mottok produktet.
Du kan ikke ha brukt produktet. Du må returnere produktet intakt og i original emballasje med tilhørende emballasje. Hvis du angrer kjøpet og returnere et produkt til oss, vil vi refundere kjøpsbeløpet innen 14 dager. Som kunde betaler du for returfrakt. Du er ansvarlig for risikoen for returfrakt, risiko omfatter blant annet at produktet er skadet eller tapt under frakt.

Til gjengjeld bør HTS Packline egne retur dokumenter brukes. Disse kan fås ved å kontakte vår kundeservice.

Som kunde betaler du for returfrakt


Åpent kjøp:
365 dager i uåpnet emballasje


Klager og serviceforespørsel

For klager, service- og garantispørsmål, ta kontakt med vår kundeservice via e-post: info@packline.no eller telefon: 32 15 08 00 kl 08-16

I klagen skal HTS Packlines egne fraktdokumenter benyttes. Du får fraktdokumenter ved å kontakte vår kundeservice e-post: info@packline.no.


Vi kan ikke erstatte frakt kostnader hvis du har sendt en klage på egen hånd, uten først å kontakte vår kundeservice.