SALGSBETINGELSER

Følgende salgsbetingelser gjelder salg av takbokser og tilbehør (produktene) av HTS Packline as, organisasjonsnummer 935908442, (heretter kalt Packline). Ved salg til forbrukere, HTS, tvangsbestemmelser som følger av gjeldende lov.

Bestilling
Bestille produkter via nettbutikken.
HTS Packline as inngår ikke kontrakter med mindreårige (under 18 år) uten foreldrenes samtykke. Når kunden har lagt inn en bestilling kan HTS Packline ikke endre rekkefølgen, returbetingelser gjelder.

Priser og betaling
De oppførte priser i nettbutikken er inkludert moms. Fraktkostnader vil avhenge av kundens valg av leveringsmåte.

Betalingssikkerhet
HTS Packline garanterer at andre betalingsmetoder som nettbutikken er sikker. HTS gir aldri ut kunde- og kortinformasjon.

PERSONVERNERKLÆRING HTS

(Referanse til HTS i erklæringen gjelder alle selskap i konsernet, deriblant følgende selskap: HTS Hans Torgersen & Sønn AS, HTS Besafe AS, HTS Packline AS, HTS Safety AB og Hamax AS.)

HTS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider eller når du er ansatt i selskapet.

HTS behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.  

2. HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer.

3. HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?

HTS Hans Torgersen & Sønn AS (Sundvollhovet, 3535 Krøderen) ved Jostein Støen, IT Ansvarlig, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

HTS behandler opplysninger som navn, personnummer, postadresse e-postadresse, telefonnummer,
IP-adresser og brukernavn.

Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester eller for å ivareta et ansettelses forhold.

5. HVA BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Vi behandler også personopplysninger for å kunne levere tjenester i henhold til avtale med kunde, samt ved annen administrering av våre kundeforhold. I forlengelse av dette, behandler vi personopplysninger for å kunne registrere nye kunder. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.

De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

6. HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

HTS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.  

Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som HTS behandler på servere som eies av HTS og driftes av Office Center Hønefoss eller Microsoft.

Hvis vi blir oppmerksomme på et sikkerhetsbrudd i noen av våre IT-systemer som kan berøre dine rettigheter, vil vi varsle deg skriftlig per e-post eller SMS. HTS plikter også å varsle Datatilsynet om eventuelle sikkerhetsbrudd innen 72 timer etter at HTS fikk kjennskapet til bruddet.

7. NÅR SLETTER VI PERSONOPPLYSNINGENE?

HTS oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

8. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse.

Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

9. DINE RETTIGHETER

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg. Du vil fra 25. mai også ha rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format. Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

10. VÅR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av alle våre nettsider og nettbutikker. Formålet med dette er å føre statikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester.

11. ENDRING I PERSONVERNERKLÆRINGEN

HTS forbeholder seg retten til å gjøre eventuelle endringer i personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer i erklæringen, vil du bli varslet.

12. KONTAKT OSS

Send oss gjerne en e-post til marked@hts.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.